Zaštita projekata


"Non-disclosure agreement" - zaštita tajnosti podataka

Zaštita intelektualnog vlasništva - patent, dizajn i žig.Fajs Innotech j.d.o.o.
Čakovečka 16
40 305 Nedelišće | Hrvatska
M: +385 (0) 98/426-274
T: +385 (0) 40/821-763
E: info@fajsinnotech.hr